Денежные переводы
KoronaPay
4.6
Скачать

ПАЙЫЗСЫЗ КАРЫЗДАР*

МКК “Страна Экспресс” кардарларында карызды пайызсыз мөөнөт менен алууга мүмкүнчүлүгү бар*.

КАРЫЗДЫ КАНТИП АЛСА БОЛОТ

Бул сунуштан пайдалануу үчүн «Акча которуулар» мобилдик тиркемесине карыз алыңыз жана аны пайызсыз мөөнөт ичинде төлөңүз*.

Биринчи жолу карызды банктан накталай гана алуу керек, карыздын өлчөмү 5 000 рублдан 15 000 рублга чейин болушу мүмкүн.

ЗАЙЫМДЫ КАНТИП АЛСА БОЛОТ
Денежные переводы KoronaPay (6+)
4,9